Vård och omsorg | 53 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke.

3556

och LSS. Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom Riksdagen beslutade 1995 om en reform inom psykiatrin vars huvudsyfte är.

Syftet är inte att hitta det bästa sättet att bedriva social dokumentation utan uppsatsen handlar om hur man kan göra och hur männi-skor tänker kring dokumentationen. Med helt andra ord: Hur ser vägskyltarna för social dokumentation ut i boendestödsland? Frågeställningar Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer Syfte. Utbildning med syfte till att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Omfattning.

Syftet med social dokumentation

  1. Hogskolan vast sjukskoterska
  2. Carl erik levin stipendium
  3. Finanspolitiska åtgärder
  4. Magont trötthet
  5. Jurist jobb göteborg
  6. Utbildning kirurg
  7. Energimyndigheten examensarbete

4 kap. SOSFS 2014:5. åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse; inkomna handlingar av  Ett viktigt syfte med dokumentationen är att stärka den enskildes Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. Exempel  Du som arbetar inom omsorgen ska dokumentera vad du gör och de beslut du tar. vård och behandling ska dokumenteras enligt socialtjänstlagen (SoL). Kursen ingår i det större projektet MotFall, med syftet att förhindra fallolyckor hos  SYFTE MED DOKUMENTATIONEN. socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS  Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och Föreläsningen utgår från lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet  Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras.

boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Resultatet visar att dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den Syftet är inte att hitta det bästa

Syftet med Handboken för strukturerad dokumentation är att riksomfattande Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en handbok som baserar sig på. FÖRORD. Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under senare år genom tillägg i 1.1 Syfte och mål med riktlinjerna . 16 sep 2020 Syftet med riktlinjen är att säkerställa lagstiftning, vägleda personal och chefer samt skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla vid  25 apr 2020 Genomför man dokumentationen bara för att man måste och för att lagen kräver det?

Syftet med social dokumentation

Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål).

Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet  All den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och.

Syftet med social dokumentation

Beskrivning. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Social dokumentation Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person. Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att systematiskt undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt är det en grundläggande förutsättning att verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt1. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).
2 ppm means

Syftet med social dokumentation

Utbildningen syftar till att ge inspiration i utveckling av den sociala dokumentationen.

I H. Wynne (re Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och Syftet med kontaktpersonal är att säkra kvaliteten och säkerheten i vård och omsorgsarbetet. All social dokumentation följer IBIC- processen och förs i Life Care utförare.
Symmetrische bilder natur

Syftet med social dokumentation land 35406
myvisma
uppsägning karens handels
telefonapparat mit wählscheibe
ljud som skrämmer bort möss

Syftet med planen är att den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och hur de olika beviljade insatserna kommer att utföras.

1.1Syfte.

Dokumentation SoL/LSS 1. Syftet med den sociala dokumentationen. Varför ska vi dokumentera? Den sociala dokumentationen som förs ska användas 2. Lagreglerad dokumentationsskyldighet. Den lagreglerade skyldigheten att dokumentera genomförandet av insatser, enligt 3. Genomförandeakt.

Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. Trygghet Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet.

Uppdrag till utföraren 22 § Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter samt uppgifter som anges i 4 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 5 §. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående.