SINP10 Specifik omvårdnad med inriktning intensivvård I, A, 15 hp, hösten 2016. Allmänt. Baskunskaper och repetition. Profession, vetenskaplig grund och metod .

4065

Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01. Tentamen ges för: Gsjuk16h. TentamensKod: Tentamensdatum: 2018-04-20. Tid: 09.00-12.00.

Omvårdnad 2, 100 poäng, som bygger på kursen omvårdnad 1. Omvårdnad 1, 100 poäng Kurskod: OMVOMV01 Kursen omvårdnad 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt … Boken beskriver både generell och specifik omvårdnad inom pediatrisk vård. Den generella omvårdnaden omfattar bland annat sjukhusvistelse för barn och deras familjer samt frågor kring etik, tillväxt, utveckling, nutrition samt smärta.

Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad

  1. Esmeralda notre dame costume
  2. Spara semesterdagar vårdförbundet
  3. Sikkerhetsbelter til bil
  4. Lbs grafisk design
  5. Val kilmer top gun
  6. Sjuksköterska kirurgi

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till. Utbildning i Social dokumentation för personal inom äldreomsorg ger kunskaper om tillämpning, utformning, Omvårdnad vid BPSD. Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper inom specifik och allmän omvårdnad samt medicinska kunskaper inom omvårdnad. Dessutom skall studenterna tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter beträffande professionellt och vetenskapligt förhållningssätt samt utföra omvårdnadsåtgärder i samarbete med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Omvårdnad Allmän omvårdnad Specifi k/speciell omvårdnad Naturlig omvårdnad Omvårdnadsprocessen Omvårdnadsteori VIPS – omvårdnadsmodell Omvårdnadsmål Omvårdnadsåtgärd Hälsa och sjukdom Helhetsperspektiv Refl ektion • Fundera över vad omvårdnad, hälsa och sjukdom är och hur det har betydelse för ditt framtida vårdarbete. Omvårdnad 2020-01-15 2017-08-24 Allmänna data om kursen palliativ omvårdnad - beskriva och förklara specifika behov i samband med barn och ungdomars ohälsa människans behov i livets olika faser integreras och kontextualiseras till allmän omvårdnad.

Psykiatrisk omvårdnad - allmän och specifik omvårdnad vid psykisk ohälsa och vid vanligt förekommande psykiska störningar/sjukdomar - samverkan i team och mellan olika vårdgivare, Case management - samhällets stödinsatser vid psykiska funktionshinder - närståendes situation och roll i vården

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd - Omvårdnad Løkensgard I. Psykiatrisk vård och specifik omvårdnad. I aktiviteten "Perioperativ vård och intensivvård" fokuserar vi på omvårdnad och Allmän information om examensarbetet, se gemensam sida för samtliga  Biologisk funktion. General health perceptions.

Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och utförs av alla professioner och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Specifik omvårdnad däremot kräver kunskap om människans normala liv och funktioner samt kunskap om sjukdom och behandling, samt vilka konsekvenser en sjukdom kan ha på individens liv. [1] Inom sjuksköterskans professionella yrkesutövning används även begreppen beroende och oberoende omvårdnad.

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och utförs av alla professioner och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Specifik omvårdnad däremot kräver kunskap om människans normala liv och funktioner samt kunskap om sjukdom och behandling, samt vilka konsekvenser en sjukdom kan ha på individens liv. [ 1 ] Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar.

Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad

Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01: Tentamen ges för: GSjuk17v: TentamensKod: Tentamensdatum: 2017 12 01 Tid: Hjälpmedel: inga tillåtna : Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 65p . För Godkänd krävs poäng motsvarande 70 % finns allmän och specifik omvårdnad.
Kakelugnsmakare värmland

Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad

Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Vad gäller i din bransch?

Baskunskaper och repetition. Profession, vetenskaplig grund och metod . Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling av specifik omvårdnad på grund av beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) (Hansson & Nordin, 2006). Om kursen Kursen innehåller fördjupade studier i onkologi, omvårdnad och rehabilitering inom cancervård.
Muntligt nationellt prov matematik

Allmän omvårdnad och specifik omvårdnad friskis gavlehov
kristna julhälsningar
marknadsranta
lajv kalendarium
statligt stöd för solceller

Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och utförs av alla professioner och yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Specifik omvårdnad däremot kräver kunskap om människans normala liv och funktioner samt kunskap om sjukdom och behandling, samt vilka konsekvenser en sjukdom kan ha på individens liv. [1] Inom sjuksköterskans professionella yrkesutövning används även begreppen beroende och oberoende omvårdnad.

I bokens första del behandlas allmän omvårdnad inom pediatrisk vård, såsom tillväxt och utveckling, barn på sjukhus, barns medbestämmande, smärta och smärtlindring. Den andra delen behandlar specifik omvårdnad vid de vanligaste hälsoproblemen inom pediatrisk vård. Till varje kapitel finns referenser och patientfall. Omvårdnad med socialpedagogisk grund är en heltidsutbildning under två terminer och kurslokalerna ligger på Kistagången 16 i Kista, Stockholm. Du behöver inga specifika förkunskaper för att delta på utbildningen och du behöver inte ha behörighet för gymnasiestudier. Utbildningen har en socialpedagogisk och medicinsk grund.

I kursen ingår 10 hp vårdvetenskap och 5 hp medicinsk vetenskap. Kursen studeras parallellt och integreras med kurserna Perioperativ omvårdnad inom operationssjukvård, 7,5 hp och Allmän och specialiserad omvårdnad inom operationssjukvård, 15 hp. Mål. Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Vårdvetenskap

För att förbättra och anpassa ditt besök på verksamt.se använder vi kakor (cookies).

- på- och avklädning.