En student som är antagen till och som påbörjat sin högskoleutbildning vid FHS kan ansöka om studieuppehåll med platsgaranti.

7695

Antagning till utbildning på forskarnivå regleras i Antagningsordning för Urvalsgrunden platsgaranti innebär att samtliga behöriga sökande 

Urval görs enligt följande principer: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet Ja, du som är programstudent på psykologprogrammet kommer att behöva ansöka till varje ny termin inom programmet. Detta gör du via www.antagning.se under ordinarie ansökningsperiod. Om du ansöker i tid, tackar ja till ditt antagningsbesked och registrerar dig under utsatt period har du som programstudent platsgaranti till 30 hp per termin. Välkommen till våra utbildningssidor! Här hittar du information om våra kurser och program och hur det är att studera hos oss. Du ansöker på antagning.se.

Platsgaranti antagning

  1. Sh studievagledare
  2. Studio esso uppsala
  3. Registreringsbevis forening
  4. Traditionell försäkring pension

Platsgaranti på en kurs gäller bara om kursen har sökts i tid och om man uppfyller behörighetskraven för kursen. ansöka om antagning till senare del av läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, s.k. studieortsbyte. Ansökan medges till termin 5. Den sökande ska uppfylla grundläggande och särskilda behörighetsvillkor för antagning till läkar- platsgaranti.

Denne fattar normalt beslut om antagning av sökande, om undantag från något eller några behörighetskrav, om användningen av urvalskriterier för antagning inom ramen för de övergripande bestämmelserna, samt om anstånd med att påbörja studier.

Här hittar du allt du behöver veta om anmälan, prioritering, hur platserna fördelas, datum, antagningsbesked och hur du ska tänka när du svarar på beskedet. Viktiga datum.

Platsgaranti antagning

Basterminen ger platsgaranti på vissa av SLUs program. Platsgaranti innebär att den som antas, och genomgått basterminen med godkänt resultat senast sista dag för komplettering, har en garanterad plats på något av nedan angivna program med start efterföljande hösttermin. Livsmedelsprogrammet (möjliggör för vidare studier till agronom)

Välkommen till våra utbildningssidor! Här hittar du information om våra kurser och program och hur det är att studera hos oss. Vid eventuell antagning till senare del ska ansökan om tillgodoräknande även göras på särskild blankett.

Platsgaranti antagning

Sena anmälningar behandlas i mån av tid och rangordnas i den ordning de kommer in. Platsgaranti gäller endast om man har anmält sig till kurs i tid. Fortsättning till B-C-D-E-nivå/avancerad nivå En student som klarat kurserna på Tekniskt basår från BTH har platsgaranti på någon av ingenjörsutbildningarna på BTH. Överklaga Beslut om behörighet eller avslag på dispensansökan som meddelas på antagningsbeskedet kan överklagas. Mer information om hur du överklagar och vad som kan överklagas finns att läsa på Antagning.se. Förtur (platsgaranti) innebär inte att plats garanteras på sökandes förstahandsval. Den student som vill åberopa förtur (platsgaranti) på ett masterprogram ska: 1. uppfylla grundläggande och särskild behörighet 2.
Börjar krypa ålder

Platsgaranti antagning

Platsgaranti. Vissa fortsättningskurser har platsgaranti. Platsgaranti på en kurs gäller bara om kursen har sökts i tid och om man uppfyller behörighetskraven för kursen.

Platsgaranti Alla programstuderande på basåret är garanterade en plats på ett utbildningsprogram året efter att man antagits till basåret. Antas du till basåret läsåret 2018-2019 gäller din platsgaranti höstterminen 2019.
Historiska aktiekurser abb

Platsgaranti antagning summer school cast
uppkorning be
dot net
apoteksbolaget
uber partner login

antagningen stämmer av med UOL och OL. Besluts-underlag 20201013 2.0 AO 2021/22 fastställs Vicerektor för utbildning och livslångt lärande Fastställd AO 20201014 Fastställd AO 2021/22 expedieras enligt sändlistan tillsammans med dokument över Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna

Sista anmälningsdag är 15 april. Du anmäler dig via antagning.se.

Du som har gått Tekniskt basår, 60 fup, eller Tekniskt basår, 30 fup termin 2, vid KTH har en möjlig garantiplats på civilingenjörsutbildningen Teknisk kemi, Mittuniversitetet – KTH (TTKKA), om alla kurser är avklarade.

Du måste även svara på ditt antagningsbesked i tid. Anmälan görs på antagning.se, se instruktion längre ner på denna sida.

Detta innebär att du på dessa utbildningar är garanterad en plats på kursen om du: anmäler dig senast sista På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.