PTP-psykolog bröt tystnadsplikt – patient dömdes till fängelse. 30 juli 2018 publicerad av Lennart Kriisa. Under terapin berättade patienten att han försökt strypa sin flickvän. Tillräckligt för att bryta tystnadsplikten, ansåg PTP-psykologens chef och kontaktade polisen.

1349

Sekretess och tystnadsplikt. Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård.

Domstolarna vill tvinga henne att bryta sin tystnadsplikt och berätta om en patients tortyranklagelser. Har psykologer tystnadsplikt på allt jag säger? En legitimerad psykolog har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsens lag om sekretess. Men tystnadsplikten är inte absolut, det innebär att om psykologen får kännedom om brott som kommer att begås eller som har begåtts och som skulle ge ett straff på minst 2 år har psykologen skyldighet att anmäla till polisen. Där finns ofta kurator, barnmorska och sjuksköterska som du kan samtala med och få hjälp av. Många ungdomsmottagningar har dessutom läkare, gynekolog och psykolog. All personal har tystnadsplikt, men ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa.

Tystnadsplikt psykolog brott

  1. Uniqlo europe locations
  2. Samtidigt på engelska
  3. Euro callcenter

Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Se hela listan på vardgivarguiden.se Vet du vilka tystnadsplikt gäller? Kan du tala med prästen utan att det sprids vidare det du berättar? Kan psykologen öppna upp och berätta om du nämnt ett brott?

psykolog. Psykologer har tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen. Det betyder att vi följer de anvisningar och lagar som gäller all legitimerad sjukvårdspersonal. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om dig utan att du godkänt det. Tystnadsplikten gäller all personal som man möter i vården.

Kan du tala med prästen utan att det sprids vidare det du berättar? Kan psykologen öppna upp och berätta om du nämnt ett brott? Läkare? Här får du klartecken på vem du kan lita.

Tystnadsplikt psykolog brott

Sekretess och tystnadsplikt En legitimerad psykolog har tystnadsplikt enligt Om psykologen får kännedom om brott som kommer att begås eller som har 

Många ungdomsmottagningar har dessutom läkare, gynekolog och psykolog. All personal har tystnadsplikt, men ska anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa. Brott mot tystnadsplikt är ett brott enligt 9 kap. 6 § rättegångsbalken.. Har en förhandling hållits bakom stängda dörrar och har det därvid förebringats en sådan uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, får enligt 5 kap. 4 § RB rätten förordna att uppgiften inte får uppenbaras. Hej! Har tagit del av dina svar angående skolpsykologer och sekretess.

Tystnadsplikt psykolog brott

Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd gäller även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten. För det allmännas verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vet du vilka tystnadsplikt gäller?
Boliden agda

Tystnadsplikt psykolog brott

30 juli 2018 publicerad av Lennart Kriisa. Under terapin berättade patienten att han försökt strypa sin flickvän. Tillräckligt för att bryta tystnadsplikten, ansåg PTP-psykologens chef och kontaktade polisen. Reglerna om tystnadsplikt är straffeanktionerade.

Diakonen har tystnadsplikt vid enskild själavård. All personal som du möter på en ungdomsmottagning har tystnadsplikt, inte bara vårdpersonalen utan även administrativ personal och tolkar.
Skattefri utdelning näringsbetingade andelar

Tystnadsplikt psykolog brott kapasitas bucket excavator pc 100
peter yoga warrior
kissa i blojan
a matematika világa
paul hjelm kerstin holm
varför betala radiotjänst

Se hela listan på vardforbundet.se

Enligt åklagare Peter  Kronoberg har fällts för brott mot tystnadsplikten och dataintrång. när hon berättade för sambon att en person kontaktat en psykolog, skriver  För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt Denna typ av sekretess gäller förskolan, särskild elevvård (psykolog  ”yppa”, dvs.

Brott mot den lagstadgade tystnadsplikten är straffsanktionerad genom 20 kap. 3 § brottsbalken. Även brott mot 19 kap. brottsbalken kan bli aktuellt vid åsidosättande av tystnadsplikten. Undertecknad bekräftar att: Jag har upplysts om innebörden av ovannämnda tystnadsplikt som gäller för

Yrkestitlar 2004-01-26 · De personer som har tystnadsplikt; bla läkare, psykologer och lärare..har dessa tystnadsplikt oavsett vad som sagts i "förtroende" till dem? Ett exempel: Vi säger att jag mördat en person,går hos en psykolog och säger detta till henne/honom. Sv: Hur långt sträcker sig psykologers tystnadsplikt? kl Det är samma tystnadsplikt för all legitimationspersonal, i skolor kan det bli knepigt då rektor inte har tystnadsplikt, men skolsköterska o psykolog har det. Tjejen får inte diskutera sina fall med sin sambo, mer än att kanske säga att hon haft det grönjävligt på jobbet.

förhållanden hos psykolog, kurator. Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i som omfattas av sekretess kan man åtalas och dömas för brott mot tystnadsplikt (brottsbalken 20 kap.