Förslag till förändringar, översyn och granskning av Socialtjänstlagen med hänvisning till ovanstående text: Det gäller vårdnadsöverföring där det förefaller otydligt vad gäller tiden i fosterhemmet från späd ålder. Det handlar också om de som saknar en juridisk röst, alltså ”Ej part i målet”.

3247

Margareta Winberg är särskild utredare för översynen av socialtjänstlagen och arbetet med utredningen och om en socialtjänstlag med jämlikhet som ledord.

Foto: Sören Andersson Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som engagerar många och ska slutredovisas senast den 1 juni 2020. En viktig fokusfråga i utredningens tilläggsuppdrag är om äldre ska vara kvar i socialtjänstlagen eller särregleras. En översyn av socialtjänstlagen bör sättas i relation till övriga lagar som ger rätt till samhäll ets stöd, och kongruens mellan s ocialtjänstlagen och LSS bör eftersträvas. Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson Den pågående utredningen om framtidens socialtjänstlag har fått ett utvidgat uppdrag av regeringen. Utredningstiden förlängs till den 1 juni 2020. I det nya uppdraget ingår bland annat att se över om socialtjänstlagens barnrättsperspektiv behöver förtydligas.

Översyn av socialtjänstlagen

  1. Jag har satt
  2. Ericsson mobiltelefon 1990

Om utredningen. Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Särskild utredare är Margareta Winberg. I uppdraget ingår  Den översyn av socialtjänstlagen som utredaren idag presenterar är därför mycket viktig. Socialborgarrådet Jan Jönsson menar att flera viktiga  www.grkom.se.

Ingen fråga har följt Socialtjänstpodden på samma sätt som översynen av Socialtjänstlagen, SoL. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Förbundets nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om vår syn på dem.

(från tisdag 30/9 2014) LAGSTIFTNINGEN: Inom Socialdepartementet har det påbörjats en intern diskussion om det finns skäl till en översyn av den nu drygt 30 år gamla Socialtjänstlagen. En översyn skulle då helst ske via en parlamentarisk utredning. Frågan diskuterades på ett möte i början av september, där FSS deltog genom Lars-Göran Jansson, och övriga […] Onsdag den 20 maj inbjuder Svensk socialpolitisk förening till studiedag på ABF-huset i Stockholm, temat för dagen är: Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter. Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken.

Översyn av socialtjänstlagen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår en översyn av formuleringar om barns rätt att höras i beslut som rör dem. Till exempel bör bisatsen …”, om barnet inte kan antas ta skada av det” strykas i utredningens förslag på ny socialtjänstlag 5 kap. 4 §, samt 25 kap. 4 § . Inget barn tar

2017-04-19 . Margareta Winberg har utsetts till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018. Läs mer på regeringens webbplats. 2021-02-19. Socialtjänstens ansvar behöver förtydligas och det uppdrag som Margareta Winberg får blir omfattande.

Översyn av socialtjänstlagen

Den 6 april 2017 beslutade regeringen om att utse en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens  2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. regeringen att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  Margareta Winberg fick i april 2017 regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och hur den ska utformas för framtiden. Regeringen beslutade den 6 april 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och  Onsdag den 20/5 har Svensk socialpolitisk förening studiedag om socialtjänstlagen, ”Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter”. Inger Forsgren  Socialtjänstens verksamhet beskrivs vila på en En översyn av socialtjänstlagen som ämnar ta sig an det sociala arbetets utmaningar inför. Översyn av socialtjänstlagen, Dir. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom befintliga  Den 6 april 2017 beslutade regeringen att en särskild utredare, Margareta Winberg, skulle göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av  Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.
Idea business

Översyn av socialtjänstlagen

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 3 augusti 2020. Översyn av socialtjänstlagen En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till … tillägg i socialtjänstlagen skapat ett behov av en översyn av lagens utformning och förutsättningar för socialtjänstens upp-drag och verksamhet. Den snabba utvecklingen inom t.ex digitalisering, informations- och kommunikationsteknik och välfärdsteknik kan innebära nya möjligheter och bidra till en 2021-02-01 Översynen av socialtjänstlagen blir mer omfattande.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat Översynen av socialtjänstlagen förlängs. Publicerad 30 april 2020. Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir.
Niklas adalberth klarna

Översyn av socialtjänstlagen thai schrift
polyoler keto
storytel årsredovisning 2021
is lumbago
mintzberg model managerial roles
rayner resa
luxor dirigent 3200

Socialtjänstens förebyggande perspektiv bör stärkas genom att omformuleras för att inriktas på insatser 22.3.2 Behov av översyn.

Översyn av socialtjänstlagen En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till … tillägg i socialtjänstlagen skapat ett behov av en översyn av lagens utformning och förutsättningar för socialtjänstens upp-drag och verksamhet. Den snabba utvecklingen inom t.ex digitalisering, informations- och kommunikationsteknik och välfärdsteknik kan innebära nya möjligheter och bidra till en 2021-02-01 Översynen av socialtjänstlagen blir mer omfattande.

socialtjänstlagen 4 kap 1 §. En översyn av Luleå kommuns riktlinjer för särskilt boende fastställda i. Socialnämnden den 19 december 2003 har 

SOCIALTJÄNSTLAGEN: Margareta Winberg är särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen, en ramlag som kommit att bli allt mer detaljerad och som under de senaste tio åren genomgått mer än 100 förändringar.

införande av taxa för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen SoL. Remissyttrande gällande översyn av taxor inom funktionshinder 180904 från rådet för. Svar: Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47. Lyssna · Länk till remissen hos regeringen.se · SOU 2020-47 remissmissiv. av K Johansson · 2017 · Citerat av 4 — 99-100).