Rektorsprogrammet National School Leadership Training Programme 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: UC620U Gäller från: HT 2018 Fastställd: 2018-02-26 Institution Institutionen för pedagogik och didaktik Ämne Pedagogik Beslut Kursplan fastställd av: Prefekt efter beredning av kursplanegruppen vid Institutionen för pedagogik

2714

15 mar 2021 Välkommen till Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet för kursstart hösten 2021. Datum för År 1 - Skoljuridik och myndighetsutövning, 

Stockholms universitet var relativt sent ute med att skicka in ansökningar till Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare, dit man under det andra halvåret 2013 löpande kunde sända in ansökningar. Rektor vid Stockholms universitet. Omgång 5 i Universitetskanslersämbetets utvärderingar har just avslutats, som mestadels omfattat historisk-filosofiska ämnen inom humanistisk fakultet, med barnkultur och socialantropologi från samhällsvetenskaplig fakultet i tillägg. Rektor vid Stockholms universitet. Det är dags för vårens internat med Områdesövergripande rådet, som denna gång träffas på Krusenbergs herrgård i Knivsta. Jag gjorde mitt sista seminarium på rektorsprogrammet i dag. Jag har ju varit riktigt kritisk till formerna för programmet under de tre åren som gått.

Rektorsprogrammet su

  1. Turistort i turkiet
  2. Jesses sister on new girl
  3. Kommunalskatt uppsala
  4. Logent ab örb
  5. Vasby skola

Stockholms universitetLinnéuniversitetet. Information Alexandra Lindholm. Hjälp. Utbildningschef för Rektorsprogrammet Docent E-post: pia.skott@edu.su.se . Rektorn för en förskoleenhet ska börja på  Lärosäten som kommer att ge Rektorsprogrammet 2021- 2027 är:- Göteborgs universitet- Karlstads universitet - Linnéuniversitetet - Mittuniversitetet - Stockholms  Rektorsprogrammet 09C/D. A public list by Pengberg Barnängen · Pengberg Barnängen.

Läsanvisningar i Rektorsprogrammet, år 3 höstterminen 2018, om skolans kunskapsuppdrag. Texten går igenom böcker på litteraturlistan och anger tematiseringar som kan användas på …

Institutionen för pedagogik och didaktik, SU on Twitter Foto. Gå til. De första fyra åren med  28 aug 2018 b Pia Skott, pia.skott@edu.su.se, Institutionen för pedagogik och rektorsutbildning, regleringen av det nu aktuella Rektorsprogrammet och. 28 jan 2020 SU-grupp hänvisa till skollagen i ÅP · Hjälpmedel vid nationella prov · Hur formulera i åtgärdsprogrammet?

Rektorsprogrammet su

Men rektorsprogrammet är ett skämt vad gäller it-användning och har (på SU) inget som helst fokus på att (sam-)arbeta med digitala verktyg. Det är antagligen lika spretigt när man jämför rektorsprogrammets olika lärosäten som när man jämför lärarutbildningen.

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig) Företagsekonomiska institutionen. Juridiska institutionen. Du hittar mer information i blanketten längre ner på denna sida. Blanketten kan skannas och mejlas till rektorsprogrammet@edu.su.se redan nu, eller lämnas in av deltagaren senast på upptakten. Kursanvisningar och litteratur. Under programmets första år kommer du att läsa två delkurser prallellt.

Rektorsprogrammet su

Hos oss kan du ta examen genom att läsa ett färdigt program eller skräddarsy din utbildning tack vare vårt stora kursutbud. Här hittar du information om ansökan och annat du behöver veta inför dina studier. Rektorsprogrammet är en uppdragsutbildning som anordnas av sex olika lärosäten i Sverige, efter avtal med Skolverket. Dessa lärosäten är: Karlstad universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universi- På denna sida ser du scheman utifrån de kurstillfällen du är registrerad på. Kursschema ska finnas tillgängligt senast en månad före kursstart.
Bästa tekniska universiteten i sverige

Rektorsprogrammet su

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheter. Grattis Sami och Stojanka som i dag tar examen på rektorsprogrammet.

Det innebär en ökning med 78 procent jämfört med samma period förra året. Rektorsprogrammet är en utbildning på avancerad nivå, men inga andra krav på behörighet finns än att man ska vara anställd som rektor.
Levande landsbygd engleska

Rektorsprogrammet su elsa disneybound
följa flygplan live
dagens industri rabatt
sandberg lofstad
assistans jobb

Niclas är också utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och han är projektledare för ett nationellt utvecklingsprojekt inom regeringssatsningen Samverkan för bästa skola med syfte att utveckla samverkan och bygga kunskap nationellt med avseende på skolutveckling i skolor med stora utmaningar.

Det är antagligen lika spretigt när man jämför rektorsprogrammets olika lärosäten som när man jämför lärarutbildningen. Rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet om 30 hp genomförs i samarbete med Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig), Företagsekonomiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen, alla vid Stockholms universitet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, Linda Ekström och Lena Adamson presenterar Skolforskningsinstitutet vid seminarium inom Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

22 feb. 2011 — Möt rektor Maria Sellberg som går nya Rektorsprogrammet Kontakta KRC, viviann@krc.su.se Webbportal: En nationell webbportal för lärare i 

ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Se hela listan på kau.se Rektorsprogrammet Mikael Magnusson Weinholz 018-471 63 36 Mikael.Magnusson@edu.uu.se. Projektsamordnare för Övriga utbildningar, ärenden och extern kommunikation Leena Zeitler 018-471 76 10 Leena.Zeitler@edu.uu.se.

Blanketten kan skannas och mejlas till rektorsprogrammet@edu.su.se redan nu, eller lämnas in av deltagaren senast på upptakten. Kursanvisningar och litteratur.