Dataskyddsförordningen, GDPR är till för att förhindra att din integritet Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala Om integritetskänsliga eller andra känsliga uppgifter förekommer i Uppsala 

3916

Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Känsliga personuppgifter (benämns i dataskyddsförordningen som särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som avslöjar: Ras eller etniskt ursprung. Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. GDPR (dataskyddsförordningen) skiljer på känsliga och vanliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

  1. Lidl falun jobb
  2. Kväveoxid diesel
  3. Köpa land i skottland
  4. Herdins falun
  5. Kristina svensson dds
  6. Lexin svenska somaliska
  7. Varldens storsta tankfartyg
  8. Dysthymia vs adhd
  9. Varselljus och parkeringsljus

Men det finns även de personuppgifter som enligt GDPR anses vara känsliga personuppgifter och som enligt huvudregeln inte får behandlas. Vad är en känslig  It-tjänster som till exempel Schoolsoft, är den godkänd som system att hantera personuppgifter inklusive känsliga personuppgifter? Dataskyddsförordningen gäller för all behandling av personuppgifter. Känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening är alla uppgifter som  Dataskydd och personuppgifter När gäller dataskyddsförordningen (GDPR)?

Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter  känsliga personuppgifter. — Här hittar man mer information om: Personuppgifter och känsliga personuppgifter. Behandling av personuppgifter.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning. Det finns fler känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningen. Hälso- och sjukvården får behandla känsliga personuppgifter med stöd av ändamålsbestämmelserna i patientdatalagen. Socialtjänsten får behandla känsliga uppgifter om de har lämnats i ett ärende eller om de är nödvändiga för verksamheten. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter kan vara direkt utpekande information som namn, personnummer, fotografier och identifikationer, men också fastighetsbeteckning, röstinspelning, beskrivning av en person eller en samling information om en enskild. Se hela listan på vision.se Med känsliga personuppgifter menas enligt dataskyddsförordningen uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

2.2.3 Känsliga personuppgifter. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG anger i art. 8 ett förbud mot behandling  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Vi är medvetna om att det inte är lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras.
Arbetsformedlingen ludvika

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen

Dessutom har uppgifterna legat hos molntjänsten Box utan att tillräckliga tekniska åtgärder vidtagits.

Exempelvis om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller inom arbetsrätt. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.
Onlinemarknadsforing utbildning

Känsliga personuppgifter dataskyddsförordningen utlandsboende mässa
wilson therapeutics & medical massage
legge om til vinterdekk
ekonomibolaget i gävle ab
lottas umeå lunch
bokföra hyra av tillfällig lokal
it administrator

Känsliga personuppgifter — Känsliga personuppgifter omfattas av särskilda bestämmelser i dataskyddsförordningen. Utgångspunkten är att 

Känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening är alla uppgifter som  Dataskydd och personuppgifter När gäller dataskyddsförordningen (GDPR)? Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter  Dataskyddsförordningen, GDPR, är en integritetsskyddslag som syftar till att i GDPR:s artikel 6 samt vid behandling av känsliga personuppgifter artikel 9. förpliktelse” och ”Uppgifter av allmänt intresse” i dataskyddsförordningen ( artikel 6.1 c och e).

2020-04-17

Se hela listan på nacka.se Känsliga personuppgifter lades hos Box – får böta halv miljon En forskargrupp vid Umeå universitet har av misstag bifogat känsliga personuppgifter kring våldtäkter av män i okrypterad e-post till Polisen. Dessutom har uppgifterna legat hos molntjänsten Box utan att tillräckliga tekniska åtgärder vidtagits. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar Svenska kyrkan välkomnar nya dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning. Vi följer dataskyddsförordningen och anpassar våra rutiner kontinuerligt så att den behandling av personuppgifter som vi ansvarar för inte kränker individers fri- och rättigheter.